Electronic stylePop musicJazzBluesRock musicLatinFunk & SoulClassical musicBrass & MilitaryHip-hop & RAPReggaeFor childrenWorld & CountryScreen & StageNot musicOther
» » Minh Phụng, Mỹ Châu, Dũng Thanh Lâm, Phượng Liên, Minh Vương, Hữu Phước, Thanh Thanh Hoa - Tâm Sự Loài Chim Biẻn (Áo Vũ Cơ Hàn)
Minh Phụng, Mỹ Châu, Dũng Thanh Lâm, Phượng Liên, Minh Vương, Hữu Phước, Thanh Thanh Hoa - Tâm Sự Loài Chim Biẻn (Áo Vũ Cơ Hàn) FLAC

Singer:

Minh Phụng

Album:

Tâm Sự Loài Chim Biẻn (Áo Vũ Cơ Hàn)

Genre:

World & Country

FLAC album size:

1600 mb

MP3 album size:

1363 mb

WMA album size:

1944 mb

Other music formats:

MPC XM AIFF AC3 DTS AHX APE

Rating:

4.3 ✱

Date of release:

1970

Minh Phụng, Mỹ Châu, Dũng Thanh Lâm, Phượng Liên, Minh Vương, Hữu Phước, Thanh Thanh Hoa - Tâm Sự Loài Chim Biẻn (Áo Vũ Cơ Hàn) FLAC


Minh Phụng, Mỹ Châu, Dũng Thanh Lâm, Phượng Liên, Minh Vương, Hữu Phước, Thanh Thanh Hoa - Tâm Sự Loài Chim Biẻn (Áo Vũ Cơ Hàn) FLAC

Tracklist

A Tâm Sự Loài Chim Biẻn (Áo Vũ Cơ Hàn)
B Tâm Sự Loài Chim Biẻn (Áo Vũ Cơ Hàn)

Notes

Sides 3 and 4

Review Minh Phụng, Mỹ Châu, Dũng Thanh Lâm, Phượng Liên, Minh Vương, Hữu Phước, Thanh Thanh Hoa - Tâm Sự Loài Chim Biẻn (Áo Vũ Cơ Hàn)


Related albums at Minh Phụng, Mỹ Châu, Dũng Thanh Lâm, Phượng Liên, Minh Vương, Hữu Phước, Thanh Thanh Hoa - Tâm Sự Loài Chim Biẻn (Áo Vũ Cơ Hàn)